Privacyverklaring

VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Restaurant Pijnappel kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van restaurant Pijnappel en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan restaurant Pijnappel verstrekt. Restaurant Pijnappel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Jouw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

BEWAARTERMIJN EN INZAGE

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beeindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@restaurant-pijnappel.nl. Restaurant Pijnappel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

DELEN MET ANDEREN

Restaurant Pijnappel vertrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Restaurant Pijnappel zet op de website diverse diensten in, die gebruik maken van cookies. Daarnaast plaatst restaurant Pijnappel een cookie wanneer je onze website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld de toelichting op de website van de consumentenbond voor uitleg hierover. De diensten die restaurant Pijnappel inzet en die cookies gebruiken zijn: Google Analytics.

 

GOOGLE ANALYTICS

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

 

BEVEILIGEN

Restaurant Pijnappel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met restaurant Pijnappel via info@restaurant-pijnappel.nl. www.restaurant-pijnappel.nl is een website van restaurant Pijnappel. Restaurant Pijnappel is als volgt te bereiken:

 

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Restaurant Pijnappel behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.